maria

Hvem er Maria Tietze?

 • Certificeret teamcoach i juni 2013. Blev certificeret hos Coachkompagniet ved Jens Tørskin
 • Oktober 2012. Startede som selvstændig coach
 • Certificeret ICC coach i april 2012 Blev certificeret hos Coachkompagniet ved Jens Tørskin
 • 2008-2012 Afdelingschef for et kundecenter (16 medarbejdere) hos If Forsikring
 • 2007-2008 Projektleder hos Saxo Bank
 • 2003-2007 Teamleder for en administrationsafdeling (6 medarbejdere) hos Europæiske Rejseforsikring

Som det fremgår har jeg flere års lederfaring fra forskellige virksomheder. Både med personaleansvar og projektledelse. I min ledelsesstil har jeg har haft en coachende tilgang og har haft stort fokus på den enkelte medarbejders og teamets udvikling.

Coaching

 • Coaching fremmer bevidstheden, styrker beslutninger og leder til forandring. En effektiv og positiv måde at skabe forandringer på.
 • Det åbner for et menneskes potentiale til at maksimere sin ydeevne.
 • Coaching hjælper en person til at lære, snarere end at undervise personen – ikke mentoring.
 • Et partnerskab mellem coach og fokuspersonen med det formål at hjælpe den coachede til at nå sine mål.
 • Coachen stiller spørgsmål Afklaring af mål Udfordrer tænkning Skaber nye indsigter à nye handlemuligheder/resultater
 • Coachen tager ansvar for at lede processen Fokuspersonen tager ansvar for egne mål, værdier, handlinger og resultater
 • Man arbejder fra nutiden og imod fremtiden

Fordele for den enkelte person:

 • Højere effektivitet og bedre performance
 • Større selvtillid
 • Får sat ord på mål og værdier à opnåelse af mål
 • Bedre læring – bedre til at fjerne forhindringer
 • Mere tilfredsstillende relationer
 • Forbedret livskvalitet
 • Større fleksibilitet
 • Større kreativitet
 • Selvindsigt

Fordele for virksomheden

 • Viser engagement for udvikling af medarbejdere
 • Langtidsinvestering i bedre ydeevne
 • Bedre teamwork
 • Bevaring af medarbejder
 • Lavere sygefravær
Minimum 6 characters